Update oktober 2020

In de afgelopen periode hebben wij met elkaar belangrijke stappen gezet. In deze nieuwsflits informeren wij u over de huidige stand van zaken van de vernieuwing van het startblok Van Riebeeckkade, het volgende woonblok en de concept ontwikkelstrategie.

Startblok Van Riebeeckkade, 1e Fase
Op 17 september jl. is de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt van start gegaan. Het funderingsherstel van de 6 woningen aan de Van Riebeeckkade loopt volgens planning. Ooijevaar voert ook de renovatie van de 3 huurwoningen uit en dat proces gaat ook volgens afspraak. Zonder tegenslag worden eind dit jaar alle woningen opgeleverd.

Wat wordt de 2e Fase?
Met de bewoners ‘om de hoek’, de Karel Doormanstraat 43-55 wordt momenteel overleg gevoerd. De particuliere eigenaren kozen voor funderingsherstel en ook Parteon zal de tussenliggende huurwoningen daarmee herstellen. Deze 7 woningen vormen de 2e fase van het werk dat in januari 2021 start.

De wisselwoningen voor deze bewoners worden gereed gemaakt. We hebben van de eerste fase geleerd dat we de toewijzing van de wisselwoningen zo goed mogelijk in overleg met de bewoners doen, waarbij we waar mogelijk hun gezinssituatie en de beschikbare wisselwoningen op elkaar afstemmen. Dat lukt nooit 100% maar we doen dit in goed overleg.

Beeldopnamen en modelwoning
Naast deze bloksgewijze aanpak wilden we ook ‘ervaringsgewijs’ aan het werk. Wat kunnen we leren en hoe monitoren we dat?

In een van de huurwoningen hangt een camera die dagelijks opnamen maakt. Zo gauw het werk in deze woning is afgerond, gaan wij die timeline van beelden tot een informatieve video maken, zodat straks iedereen kan zien wat er is gebeurd en hoe het resultaat wordt.

Daarnaast zal Parteon één van de huurwoningen tijdelijk als ‘modelwoning’ beschikbaar houden, zodat iedereen de resultaten van herstel en renovatie met eigen ogen kan zien. Hoe we dit doen en wanneer u deze woning kunt bezoeken volgt later dit jaar in een nieuwsbrief.

Ontwikkelstrategie
Parteon heeft u toegezegd begin oktober met een ontwikkelstrategie te komen. Vrijdag 9 oktober jl. heeft hierover eerst overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Herstel Zeeheldenbuurt, Bewonerscommissie Bloemen/Zeeheldenbuurt en de gemeente Zaanstad. Wij willen deze tussenstand ook graag met alle bewoners van de Zeeheldenbuurt delen. Op maandag 19 oktober wordt de ontwikkelstrategie met bijlagen bij u thuis in de bus gedaan, zodat u dit rustig door kunt lezen. Ook wordt de ontwikkelstrategie dan op de website geplaatst.
 
Heeft u vragen?

Vragen aan Parteon over het project Zeeheldenbuurt kunt u per e-mail stellen via: pbzeeheldenbuurt@parteon.nl.