Beste bewoner van de Zeeheldenbuurt,

 

In de afgelopen weken zijn er belangrijke stappen gezet om de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt zo snel mogelijk te starten. De aannemer heeft met zijn team technische opnames uitgevoerd waarvan de resultaten nu worden verwerkt, de contractstukken zijn in voorbereiding en we organiseren voor u een informatieplein eind juni. Via deze nieuwsflits informeren wij alle bewoners over waar we nu staan.
 

Samenvatting

  • De technische opnames bij 42 particuliere woningen zijn tot vorige week uitgevoerd.
  • Uiterlijk medio juni ontvangen de particuliere eigenaren een aanbieding op maat.
  • In juni/juli vinden technische opnames plaats in de huurwoningen.
  • Eind juni wordt een informatieplein georganiseerd in de buurt, voor alle bewoners.
  • De Belangenvereniging verkent de kosten van sloop/nieuwbouw en de

       financierbaarheid voor  particuliere eigenaren. Via haar nieuwsbrief informeert zij       
       de leden.

  • Vanaf juni t/m augustus is er de mogelijkheid voor 1:1 gesprekken, voor iedereen.
  • Uiterlijk 1 september ontvangt Parteon graag de getekende overeenkomsten retour.
  •  In september hopen we in de eerste woningen te kunnen starten.

 

Om ‘maatwerk’ op elk adres te kunnen leveren zijn en worden technische opnames uitgevoerd. Meer informatie over de technische opnames vindt u in de update van april

Technische opnames bij particuliere eigenaren

Particuliere eigenaren konden zich voor de technische opnames aanmelden. In totaal hebben 42 van de 53 particuliere eigenaren zich aangemeld. We hebben op verzoek van deze eigenaren de termijn met een paar weken verlengd en tot en met vorige week zijn de technische opnames door Ooijevaar uitgevoerd. De laatste eigenaren die zich nu nog hebben gemeld, krijgen de komende 1 tot 2 weken nog een opname. Dankzij deze opnames kan de aannemer voor deze eigenaren een voorstel en offerte op maat maken.


“We hebben het gevoel dat er eindelijk iets     

 gaat gebeuren, fijn!”, aldus een bewoner.


Technische opnames bij huurwoningen

Ook in de huurwoningen van Parteon worden binnenkort technische opnames uitgevoerd. Parteon is deze nu aan het voorbereiden. De huurders en bewoners van Camelot ontvangen vanaf eind volgende week bericht om de technische opnames in te plannen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Vaststellingsovereenkomst

Zoals u weet wordt het voorstel van 17 december 2019, dat Parteon en Gemeente Zaanstad aan de bewoners hebben gedaan, omgezet in contractstukken. Tussen de Gemeente en Parteon moest een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ (VSO) worden gesloten die door het College van B&W moest worden vastgesteld. Dit is gebeurd. Ook de gemeenteraad is op 19 mei jl. akkoord met een bijdrage van de gemeente in de herstelkosten of sloop/nieuwbouw aan de particulieren eigenaren. Dit is fantastisch nieuws! U kunt dit lezen in de raadsinformatiebrief. Met dit akkoord kan Parteon de bijdrage doorleggen aan de particulieren en wordt ook een vaststellingsovereenkomsten met de particuliere eigenaren opgesteld. Bij deze overeenkomst horen alle contractstukken van de aannemer. 

 

Contractstukken aannemer 

Aannemer Ooijevaar en onderaannemers hebben met het team van Parteon hard gewerkt om de resultaten van de technische opnames te verwerken tot een concreet voorstel. Zo is de grond onderzocht en zijn prijzen voor afvoer en sanering opgevraagd, is eventueel aanwezige asbest geïnventariseerd en zijn saneringskosten opgevraagd. Particuliere eigenaren met zelf aangebrachte wijzigingen in de woningen, zoals bijvoorbeeld doorgebroken wanden of een uitbouw, krijgen inzicht in het financiële effect hiervan op het funderingsherstel. 

De eigenaren die zich niet (of niet tijdig) hebben aangemeld, ontvangen een voorstel met verrekenbare stelposten. Dit betekent dat te zijner tijd de werkelijke kosten worden doorbelast en dat nu met aannames moet worden gewerkt op basis van het gemiddelde in de buurt.

 
Wanneer krijgen de particuliere eigenaren de overeenkomst?

Het zorgvuldige en uitgebreide voorwerk en de extra tijd voor technische opnames heeft ertoe geleid dat de eerder gecommuniceerde streefdatum van 1 juni helaas niet gehaald kan worden. We zetten ons ten volle in dat medio juni de particuliere eigenaren hun aanbieding persoonlijk in de brievenbus ontvangen. 

 

Wanneer moet de overeenkomst worden getekend?

Parteon en Gemeente hebben besloten om de particuliere eigenaren meer tijd te geven om deze stukken voor zichzelf te beoordelen en hun eigen financiële situatie daarop te verkennen. Zo is er tijd om het voorstel goed te overwegen en met eventuele adviseurs door te spreken. Uiterlijk 1 september ontvangt Parteon graag de getekende overeenkomst met bijlagen retour. 

 

Wat gebeurt er daarna? 

Op basis van alle antwoorden van de particuliere eigenaren wordt een zogenaamde ‘ontwikkelstrategie’ voor de buurt gemaakt. Deze geeft aan wanneer welk blok kan starten met funderingsherstel en bodemaanpak, en op welke plekken eventueel ruimte ontstaat voor sloop/nieuwbouw. De aannemer kan het werk voorbereiden en materialen inkopen. En de eerste wisselwoningen kunnen worden ingericht.

 

Startblok Van Riebeeckkade 

We treffen alle voorbereidingen om vanaf september 2020 te starten. De omgevingsvergunning is aangevraagd door de aannemer en bij de gemeente in behandeling. Met de particuliere eigenaren heeft overleg plaatsgevonden en uiteraard willen zij graag eerst de vaststellingsovereenkomst en de contractstukken van de aannemer zien voordat zij een definitief akkoord geven. Wij zorgen er in ieder geval voor dat de omstandigheden hierop zijn voorbereid dat als we instemming hebben, we direct kunnen starten.

 

Informatieplein 

We organiseren eind juni voor alle bewoners van de Zeeheldenbuurt een informatiebijeenkomst. We denken aan kraampjes zodat we op gepaste afstand van en met elkaar het gesprek kunnen aangaan. In deze kraampjes krijgt u meer informatie over allemaal belangrijke onderwerpen rond de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Denk bijvoorbeeld aan:

•     technische informatie over het funderingsherstel;

•     informatie over de renovatiewerkzaamheden in de huurwoningen;

•     hoe werkt een wisselwoning?

•     welke financieringsmogelijkheden zijn er?

•     en meer!
 
De save the date is inmiddels verzonden. Zet u 27 juni ook in de agenda?