Beste bewoners van de Zeeheldenbuurt,

Eind februari namen wij u in de laatste update mee in de tussenstand van de Zeeheldenbuurt. In deze update informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Gevolgen van het coronavirus
Ondanks het coronavirus en alle overheidsmaatregelen daarbij, werken wij  ‘achter de schermen’ nog steeds hard door. Letterlijk achter de schermen nu. Want omdat we al wekenlang niet meer mogen samenkomen, is werken via video en telefoon nu het beste alternatief. Gelukkig kunnen we op deze manier nog zo goed mogelijk ons werk blijven doen en komen we niet volledig tot stilstand. Ook voor u heeft het coronavirus ongetwijfeld op diverse manieren invloed op uw dagelijks leven; wij wensen u en uw naasten sterkte, geduld en vooral een goede gezondheid toe.

Terugblik februari/maart
Zoals wij u eind februari informeerden in de update, werken wij met elkaar aan beter inzicht in de toe te passen funderingsmethode, de oplossingen voor de bodemvervuiling, inzicht in gevolgschades in de woning, offertes voor funderingsherstel enzovoorts. Ook werken we aan een overeenkomst die recht doet aan alle rechten en plichten van alle partijen en zoveel mogelijk duidelijkheid geeft. Zo kunnen particuliere eigenaren voor de zomer een weloverwogen keuze maken of ze de overeenkomst tekenen en meedoen. En ook de huurders krijgen voor de zomer inzicht in de herstel- en renovatieplannen van de huurwoningen. Zo komt er duidelijkheid van en voor iedereen.

Ook geven wij de komende weken op onze website antwoord op vragen die door u gesteld zijn. Zodat u op deze wijze de komende periode steeds meer duidelijkheid krijgt. Hieronder vindt u een aantal van die vragen. Klik op het plusje om het antwoord te lezen.

Hiernaast vindt u verdere uitleg en veel gestelde vragen. Klik op het plusje om het te bekijken.

Is er al een aannemer gekozen?

Created with Sketch.

Op basis van een eerdere selectie en ervaringen, heeft Parteon aan aannemer Ooijevaar gevraagd om deze herstelwerkzaamheden aan te bieden. Ooijevaar is vanuit een eerdere selectie op de hoogte van de technische staat van de (huur)woningen en heeft veel ervaring met funderingsherstel. Voor funderingsherstel is ook aan drie funderingsspecialisten gevraagd een offerte uit te brengen, de namen daarvoor zijn aangereikt door Parteon, gemeente en Belangenvereniging particuliere eigenaren. Deze offertes worden vergeleken en verwerkt in de totale aanneemsom.

 

Op dit moment wordt met Ooijevaar afrondende gesprekken gevoerd over de aanpak, de prijzen en het contract. Parteon heeft voor haar eigen huurwoningen zelf ook belang bij een goede funderingsaanpak met een goede financiële afspraak en is scherp op het resultaat. Voordat er een definitief voorstel naar de bewoners gaat, zal Parteon de tussentijdse resultaten met de partners delen.

Wat is de tussenstand van de aanpak en prijzen?

Created with Sketch.

Op basis van de bevindingen tot op heden, kunnen wij u al informeren dat het totaalbedrag voor funderingsherstel (‘tafelmethode’) en bodemaanpak onder de EUR 75.000 inclusief BTW blijft. We gaan hierbij uit van een ‘basiswoning’, dus zonder extra uitbouwen of doorgebroken muren in de woning die de tafelmethode kostbaarder kunnen maken. De aanpak van de bodemvervuiling lijkt slim op te lossen, waardoor het bedrag naar verwachting lager uit kan komen. Om hier zeker van te zijn, is een technische opname van alle woningen noodzakelijk. De aannemer kan dan meteen zien welke woningen zijn aangepast en een prijs op maat leveren aan de particulier.

Wat is een technische opname van mijn woning?

Created with Sketch.

Bij funderingsherstel horen verplichte onderzoeken, onder andere naar de eventuele aanwezigheid van asbest. Ook vragen de woningen van particuliere eigenaren door verbouw- en kluswerkzaamheden soms een andere aanpak. Om dit te inventariseren zal de aannemer binnenkort een technische opname per woning doen. Daarvoor hebben wij uw medewerking nodig. 

Op basis van deze opnames kan een aanpak en prijsopgave op woningniveau worden gedaan. Klik hier voor meer informatie over deze technische opname en hoe u zich aan kunt melden via Ooijevaar.

Hoe meld ik mij aan voor een technische opname?

Created with Sketch.

U kunt aangeven of en wanneer u de opname wilt inplannen. 

 

Dat kan door te mailen naar Zeeheldenbuurt@ooijevaar.nl of te bellen naar 072 - 511 86 96. 

 

Ooijevaar plant vervolgens de exacte datum en tijdstip met u in. 

Wat is een vaststellingsovereenkomst particulieren?

Created with Sketch.

Wij werken aan een overeenkomst die het voorstel van 17 december 2019 vertaalt en recht doet aan alle rechten en plichten van alle partijen en die zoveel mogelijk duidelijkheid geeft. Zodat particuliere eigenaren nog voor de zomer kunnen beslissen en er duidelijkheid komt voor iedereen. Deze overeenkomst heet een vaststellingsovereenkomst. 

 

In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd:

  • op welke wijze funderingsherstel wordt uitgevoerd; 
  • hoe de bodem wordt aangepakt;
  • welke aannemer het werk uitvoert;
  • wat er in uw woning gebeurt en wat er van u wordt verwacht;
  • op welke manier de betalingen van Parteon, de gemeente en u zelf verlopen
  • etc.

 

Het totale voorstel dat aan particulieren wordt gedaan bestaat uit:

  • Vaststellingovereenkomst tussen Parteon en particuliere eigenaar;
  • Prijsopgave van uw woning: ‘de aanneemsom’;
  • Technische omschrijving van funderingsherstel/bodemaanpak;
  • Aannemingsovereenkomst particuliere eigenaar – aannemer.

 

Het nadrukkelijk streven is dit totale voorstel uiterlijk op 1 juni 2020 aan te bieden en uiterlijk vier weken later getekend retour te ontvangen.

Wanneer ontvang ik de vaststellingsovereenkomst?

Created with Sketch.

In overleg met de Belangenvereniging en Bewonerscommissie is ervoor gekozen om eerst de technische opnamen te doen, en de resultaten te verwerken in de overeenkomst die naar de particuliere eigenaren gaat. Met een definitieve aanpak en een definitieve prijs. Zo is er duidelijkheid en zekerheid. 

 

Daarom krijgt u de overeenkomst niet nu al, maar wachten we tot alle informatie er is. 

 

We streven ernaar de opnamen in de woningen in april en mei uit te voeren en dan de overeenkomst uiterlijk 1 juni bij u te hebben. 

Wat is de status funderingsherstel/bodemaanpak?

Created with Sketch.

De methode van funderingsherstel is voor alle woningen in de Zeeheldenbuurt gelijk: huurwoningen van Parteon en woningen van particuliere eigenaren worden per blok aangepakt. De methode van bodemaanpak kan wel verschillen, omdat deze op verschillende plekken in de buurt anders van aard is.

 

Op advies van een deskundig en zeer ervaren constructeur uit de regio is gekozen voor de funderingsmethode die ‘Tafelmethode’ wordt genoemd. Binnenkort volgt hier meer informatie over op de website.

 

Op dit moment wordt de precieze aanpak uitgewerkt en zijn offertes opgevraagd, mede om de particuliere eigenaren een concreet en individueel aanbod te kunnen doen. En ook Parteon heeft deze informatie nodig voor de huurwoningen. Parteon is hierin initiatiefnemer en begeleidt dit proces in overleg met de partners. 

 

Voor meer informatie over renovatie van de huurwoningen, klik hier.

Wat is de planning?

Created with Sketch.

Eerste fase: start na de zomer 2020!

Wij streven ernaar direct na de zomer (september) te starten met de eerste fase, een ‘startproject’, aan de Jan van Riebeeckade. In model G is gekozen voor funderingsherstel en renovatie van dit blok. Dat is de reden waarom we hier starten. 

 

Het gaat in deze straat om een woonblok met 3 huurwoningen en 3 woningen van particuliere eigenaren. Wij vertrouwen erop met iedereen tot overeenstemming te komen en de vergunningen op tijd te krijgen. De bewoners zijn uiteraard al geïnformeerd en met hen voeren we binnenkort verdere gesprekken. We maken ook de eerste wisselwoningen gereed voor tijdelijke bewoning. 

 

Na ongeveer 3 maanden is het funderingsherstel en de bodem gereed. De renovatie van de huurwoningen die erop volgt kost nog ongeveer 2-3 maanden, maar de particuliere eigenaren kunnen dan al terug naar hun woning. 

 

Wanneer volgen de overige blokken?  2021/2022 vernieuwing hele buurt 

Eind 2020 maar uiterlijk januari 2021, onder voorbehoud van vergunningen, starten we met het volgende blok. Welk blok dit wordt, en in welke volgorde de overige woonblokken volgen, weten we nu nog niet. Als alle particuliere eigenaren hebben aangegeven of zij het aanbod van Parteon en de gemeente accepteren en de vaststellingsovereenkomst ondertekenen en retourneren, komt er duidelijkheid. Wij streven naar duidelijkheid hierover in juli. Met alle antwoorden kunnen wij dan een aanpak en planning maken, die we uiteraard weer met de buurt delen. Wij noemen dit de ontwikkel- of vernieuwingsstrategie.

 

Als de bewoners van alle woningen meedoen en er geen grote onvoorziene omstandigheden zijn, dan kunnen we in twee jaar tijd de hele Zeeheldenbuurt vernieuwen. Als er op plekken ruimte komt voor sloop/nieuwbouw, dan zal dat iets langer duren.

Is er ruimte voor nieuwbouw? 

Created with Sketch.

Dat weten we nog niet, dat ligt eraan of er fysieke ruimte ontstaat in de wijk. Met verdere verkenning van sloop/nieuwbouw wordt dus gewacht tot particulieren hebben laten weten of zij wel of niet meedoen aan funderingsherstel en wie er eventueel nieuwbouw wil en kan betalen. De bandbreedte van indicatieve nieuwbouwprijzen wordt bij de overeenkomst gegeven, zodat particulieren voor zichzelf kunnen beslissen of dit financieel betaalbaar is. Bij de overeenkomst hoort ook een individueel gesprek waar deze afweging besproken kan worden.