Technische opname van uw woning

U bent via de update van april over het volgende geïnformeerd: gemeente en Parteon gaan u als particulier eigenaar vóór 1 juni een concrete vaststellingsovereenkomst aanbieden. Daarbij is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van de kosten van herstel van uw woning.

 

Om voor uw woning een op maat gemaakte aanbieding op te stellen, komen wij bij u in de woning een technische opname uitvoeren. 

 

Meestal voert de aannemer bij funderingsherstel ook een persoonlijk gesprek met de bewoner(s) om toe te lichten wat er gebeurt en ook wat de funderingsmethode inhoudt. Dit noemen wij een ‘warme opname’. Dit persoonlijke gesprek kan door de maatregelen rondom het coronavirus nu niet doorgaan. Daarom beginnen we met de technische opname en wordt het persoonlijk gesprek naar een later moment verplaatst.

 

Waarom voeren wij een technische opname uit?

Dit doen wij om meerdere redenen:

 1. Omdat een aantal onderzoeken, zoals naar de eventuele aanwezigheid van asbest, vereist zijn om vergunningen te krijgen;
 2. Om voor uw woning maatwerk te kunnen bieden en u zekerheid over de totaalprijs voor funderingsherstel en bodemaanpak te kunnen geven; 
 3. Wij zeker willen weten dat onze werknemers in een veilige omgeving kunnen werken;

 

Deze opnames vinden zowel in de woningen van de particuliere eigenaren als op een later moment in de woningen van huurders (Parteon) plaats. 

 

In overleg met Parteon en de gemeente beginnen we bij de particuliere woningen, zodat zij zo snel mogelijk duidelijkheid over de prijs krijgen.

 

Wat wordt er in uw woning opgenomen?

Bij de technische opname bekijken wij een aantal dingen:

 

 • Aanpassingen: Omdat niet elke woning hetzelfde is, denk bijvoorbeeld aan een uitbouw, een doorgebroken wand of een extra grote keuken, doen wij een technische opname in uw woning. Deze opname is belangrijk om eventuele afwijkingen te kunnen vinden ten opzichte van de ‘standaard’ plattegrond. Deze afwijkingen kunnen effect op de prijs hebben. 

 

 • Asbestinventarisatie: Om funderingsherstel te kunnen doen, is een aannemer verplicht een asbestinventarisatie op de begane grond uit te voeren. Wij onderzoeken uw woning dus ook op de eventuele aanwezigheid van asbest. De aanwezigheid van asbest kan effect hebben op de kosten die voor u specifiek tellen. 

 

 • Bodeminspectie: Daarnaast inspecteren wij meteen de kwaliteit en hoogte van de grond in de kruipruimte: is daar asbest of andere vervuiling aanwezig? Hoe is het met de gesteldheid van de bodem? Moet er grond worden aan- of juist worden afgevoerd?

 

 • 0-meting: Van uw woning wordt een visueel verslag gemaakt, met foto’s en visuele inspecties, van de status van uw woning, dit om de huidige staat van de woning op te nemen.

 

Dit zijn best veel onderzoeken. Wij komen daarom ook met maximaal 3 deskundigen langs en zij hebben maximaal 1 uur nodig per woning.

 

Kan ik ook extra werkzaamheden die ik zelf wil laten uitvoeren met de aannemer bespreken?

Deze opname is bedoeld om alle bewoners op korte termijn helderheid te geven over de kosten van  funderingsherstel en bodemaanpak waar gemeente en Parteon voor 80% aan bijdragen. Er wordt niet bijgedragen aan vervolgschade, zoals ook op 17 december jl. is uitgelegd. Dit zal per woning verschillend zijn.

 

Wat wordt er van mij verwacht bij de technische opname?

Gezien de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus, neemt Ooijevaar alle voorzichtigheid in acht om de opname te kunnen doen en zowel u als de medewerkers te beschermen. Zij doen dit als volgt:

 

Als medewerkers bij u aanbellen voor het uitvoeren van de technische opname, vragen zij u de deur te openen. Zij blijven op gepaste afstand. 

 

Als u zich na het openen van de deur naar de verdieping wilt begeven (of u verlaat tijdelijk het huis), kunnen ze een afstand van 1,5 meter waarborgen. 

 

De opname duurt maximaal 1 uur. Wilt u ervoor zorgen dat de kruipruimte toegankelijk is voor de medewerkers?

 

Ooijevaar komt met maximaal 3 mensen.

 

Medewerkers dragen bij het bezoek van uw woning handschoenen en nemen desinfectieregels ter harte. 

 

Medewerkers voeren de opname uit, waarna zij aan u vertellen dat ze klaar zijn. 

Ze verlaten de woning en trekken de deur achter zich dicht. U kunt direct weer naar beneden.

 

Hoe kan ik mij  aanmelden?

U kunt aangeven of en wanneer u de opname wilt inplannen. 

 

Dat kan door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 072 - 511 86 96. 

 

Ooijevaar plant vervolgens de exacte datum en tijdstip met u in. 

 

Als de opname is ingepland, stuurt Ooijevaar u een uitgebreide omschrijving van hoe zij de opname uitvoeren, op welke plekken ze moeten zijn en wie er bij u langskomen.

 

Wanneer vinden de technische opnames plaats?

In de week van 13 april ontvangt Ooijevaar graag uw verzoeken, hoe eerder hoe beter.

 

Noot: mochten de overheidsmaatregelen voor het coronavirus (tussentijds) verscherpen, dan zullen wij deze technische opnames uitstellen of tijdelijk onderbreken. Uw gezondheid en die van onze werknemers staan voorop.

 

De opnames worden ingepland in de periode van maandag 13 april t/m vrijdag 8 mei.

 

Ooijevaar komt langs op werkdagen tussen 08.00- en 17.00 uur 

 

Wanneer en hoe ontvang ik het resultaat?

Als Ooijevaar alle woningen heeft opgenomen, hebben zij nog een aantal weken nodig om alle opnames te verwerken.

 

Met de vaststellingsovereenkomst, die u via Parteon ontvangt, krijgt u ook een op uw woning gerichte aanbieding van de aannemer.

 

Wat gebeurt er als ik niet meedoe?

Aanmelden voor deze technische opname is niet verplicht. Het is een aanbod waar u gebruik van kunt maken als u de precieze ingrepen en prijs van uw eigen woning wilt weten. 

 

Wanneer u op dit moment, niet kunt of wilt meedoen om bijvoorbeeld medische redenen, verblijf elders of omdat u vanwege het coronavirus geen mensen in huis wilt, dan maken wij een afspraak met u voor een later moment. 

 

Wanneer u afziet van deelname aan deze technische opname, betekent dit onder meer dat u een prijsopgave ontvangt met nog veel ‘open posten’. En dat er voorlopig geen vergunning tot herstel voor uw woning kan worden aangevraagd. U blijft dan langer in onzekerheid.

 

Samengevat

 • Een technische opname biedt u de mogelijkheid een prijsopgave voor funderingsherstel, bodemaanpak en ook asbestsanering in uw eigen woning te ontvangen; 
 • U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor een opname door te mailen naar [email protected]
 • De opnames worden ingepland op werkdagen tussen 08.00- en 17.00 uur in de periode van dinsdag 14 april tot vrijdag 15 mei, exclusief feestdagen; 
 • Voor 1 juni 2020 ontvangt u via Parteon/gemeente een vaststellingsovereenkomst, waaraan een voor uw woning op maat gemaakte prijsopgave is toegevoegd. 


Heeft u inhoudelijke vragen over de technische woningopname dan kunt u deze mailen naar [email protected] Overige vragen kunt u nog steeds mailen naar [email protected].