Nieuws uit de Zeeheldenbuurt

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt augustus

 De bouwvak en zomervakantie zijn in volle gang. Inbraken komen in deze periode van het jaar (helaas) regelmatig voor. In deze nieuwsflits leest u wat wij doen om de veiligheid in de wijk te verbeteren. En wat u zelf kunt doen als u een verdachte situatie ziet. 

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt juni

In deze nieuwsflits voor de zomer leest u een update van de funderings- en renovatiewerkzaamheden, maar ook hoe het nu zit met de flora en fauna. Ook is er aandacht voor wat er gedaan gaat en kan worden om de openbare ruimte aantrekkelijker en groener te maken.

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt april

In de nieuwsflits van april leest (of eigenlijk ziet) u meer over de ontwikkelingen aan de Jan van Riebeeckkade en hoe de samenwerking tussen alle partijen ervoor gezorgd heeft dat we staan waar we nu staan.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/4589d0ad-8a36-4365-b2d4-15b2464154fe.

Inhoud tonen

Welkom aan de Jan van Riebeeckkade

De funderingen zijn hersteld en de huurwoningen zijn grondig gerenoveerd en ook voorzien van zonnepanelen. Wat is er allemaal veranderd? Wat zijn de keuzemogelijkheden voor huurders? Woonmakelaar Daan geeft een rondleiding door de modelwoning. Wim, eigenaar van een woning aan de Jan van Riebeeckkade, vertelt over zijn ervaring met het funderingsherstel en geeft u handige tips.

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt maart

Lees in deze nieuwsflits meer over de wisselwoningen, route van het bouwverkeer, de mogelijkheid om een modelwoning te bezichtigen en een bericht van de bewonerscommissie.

Ontwikkelstrategie en planning

Onder documenten vindt u alle informatie over de ontwikkelstrategie voor vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. De ontwikkelstrategie laat zien in welke woonblokken is gekozen voor funderingsherstel en bodemaanpak en
voor welke woonblokken sloop/nieuwbouw samen met de gemeente en enkele eigenaren in dat blok verder verkend wordt.

Nieuwsflits voor de buurt

Het afgelopen jaar hebben we samen met u belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Ondanks alle zorgen en ongemakken die het coronavirus met zich meebracht. In de nieuwsbrief van januari blikken we nog even uitgebreid terug. Vandaag staan wij kort stil bij een aantal onderwerpen die nu actueel zijn.

Wisselwoningen 

Tijdens de werkzaamheden in uw eigen woning moet u tijdelijk verhuizen. Parteon regelt een wisselwoning voor u, bij voorkeur in de Zeeheldenbuurt en anders in Wormerveer Noord. De wisselwoning is eenvoudig gestoffeerd. Zes weken voor de start van de renovatie krijgt u te horen welke wisselwoning aan u is toegewezen. De toewijzing vindt willekeurig plaats. 

Flora en fauna

De afgelopen week heeft helaas flora & fauna helaas tot onrust gezorgd bij enkele bewoners. Hoe zit dat nu?


Nieuwsflits voor huurders

Er zijn verschillende ontwikkelingen bij de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Er is voor voortvarend gestart met het eerste blok aan de Jan van Riebeeckkade. Graag informeren we u met deze nieuwsflits verder over de ontwikkelingen de komende tijd.


Concept ontwikkelstrategie 19 oktober 2020

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle particuliere eigenaren en huurders in de Zeeheldenbuurt. Parteon heeft toegezegd met meer informatie over de ontwikkelstrategie te komen. Dat doen we bij deze. Dit is een tussenstand op basis van de keuze voor funderingsherstel en/of de interesse voor sloop/nieuwbouw die particuliere eigenaren in hun vaststellingsovereenkomst hebben aangegeven.


Update oktober 

In de afgelopen periode hebben wij met elkaar  belangrijke stappen gezet. In deze nieuwsflits informeren wij u over de huidige stand van zaken van de vernieuwing van het startblok Van Riebeeckkade, het volgende woonblok en de concept ontwikkelstrategie. 


Vernieuwing Zeeheldenbuurt van start

Donderdagavond 17 september kwamen de bewoners van de Zeeheldenbuurt in Wormerveer online samen met woningcorporatie Parteon en de gemeente Zaanstad, voor de start van de vernieuwing van hun buurt. Vanwege corona konden zij via een livestream vanuit huis deze samenkomst volgen. 

Pakket om te proosten

Voor het toostmoment tijdens de livestream hebben we bij deze uitnodiging een feestelijk pakket bezorgd. Was u niet thuis? U kunt uw pakket donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur ophalen bij het projectbureau aan de Karel Doormanstraat 17.


Donderdag 17 september Feestelijke start vernieuwing

Het is zover: de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt is gestart! Deze mijlpaal vieren we graag met u, want we hebben samen dit resultaat bereikt. Op donderdag 17 september om 19.00 uur vieren we het online via een livestream (vanuit uw eigen huis). Reserveert u 17 september in uw agenda?

Vragen Belangenvereniging & beantwoording

In het overleg tussen de Belangenvereniging ZHB is door de Belangenvereniging een memo uitgereikt met vragen, die ter plaatse zijn toegelicht en waar mogelijk ter plaatse beantwoord door Parteon.
Voor alle eigenaar-bewoners van de Zeeheldenbuurt is deze informatie relevant, zowel de leden als de niet-leden, en daarom wordt ervoor gekozen deze informatie online te zetten.

Update april

Eind februari namen wij u in mee in de tussenstand van de Zeeheldenbuurt. In deze update van april informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.