Nieuws uit de Zeeheldenbuurt

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt mei

Inmiddels zijn 34 particuliere woningen en 64 huurwoningen voorzien van een nieuwe fundering. Daarnaast zijn de huurwoningen volledig gerenoveerd. In deze nieuwsflits leest u hier meer over en is verder aandacht voor tuinonderhoud en ontwikkelingen in de omgeving.

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt december

Er is afgelopen periode hard gewerkt in de Zeeheldenbuurt. Op 20 september 2020 zijn we bij het eerste woonblok gestart aan de Jan van Riebeeckkade. In de tussentijd is bij 18 particuliere eigenaren de fundering hersteld en is bij 40 huurwoningen, naast funderingsherstel, de woning volledig gerenoveerd.

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt augustus

De bouwvak en zomervakantie zijn in volle gang. Inbraken komen in deze periode van het jaar (helaas) regelmatig voor. In deze nieuwsflits leest u wat wij doen om de veiligheid in de wijk te verbeteren. En wat u zelf kunt doen als u een verdachte situatie ziet. 

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt juni

In deze nieuwsflits voor de zomer leest u een update van de funderings- en renovatiewerkzaamheden, maar ook hoe het nu zit met de flora en fauna. Ook is er aandacht voor wat er gedaan gaat en kan worden om de openbare ruimte aantrekkelijker en groener te maken.


Nieuwsflits Zeeheldenbuurt april

In de nieuwsflits van april leest (of eigenlijk ziet) u meer over de ontwikkelingen aan de Jan van Riebeeckkade en hoe de samenwerking tussen alle partijen ervoor gezorgd heeft dat we staan waar we nu staan.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Welkom aan de Jan van Riebeeckkade

De funderingen zijn hersteld en de huurwoningen zijn grondig gerenoveerd en ook voorzien van zonnepanelen. Wat is er allemaal veranderd? Wat zijn de keuzemogelijkheden voor huurders? Woonmakelaar Daan geeft een rondleiding door de modelwoning. Wim, eigenaar van een woning aan de Jan van Riebeeckkade, vertelt over zijn ervaring met het funderingsherstel en geeft u handige tips.

Nieuwsflits voor de buurt

Het afgelopen jaar hebben we samen met u belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Ondanks alle zorgen en ongemakken die het coronavirus met zich meebracht. In de nieuwsbrief van januari blikken we nog even uitgebreid terug. Vandaag staan wij kort stil bij een aantal onderwerpen die nu actueel zijn.


Ontwikkelstrategie en planning

Onder documenten vindt u alle informatie over de ontwikkelstrategie voor vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. De ontwikkelstrategie laat zien in welke woonblokken is gekozen voor funderingsherstel en bodemaanpak en
voor welke woonblokken sloop/nieuwbouw samen met de gemeente en enkele eigenaren in dat blok verder verkend wordt.

Nieuwsflits Zeeheldenbuurt maart

Lees in deze nieuwsflits meer over de wisselwoningen, route van het bouwverkeer, de mogelijkheid om een modelwoning te bezichtigen en een bericht van de bewonerscommissie.

Wisselwoningen 

Tijdens de werkzaamheden in uw eigen woning moet u tijdelijk verhuizen. Parteon regelt een wisselwoning voor u, bij voorkeur in de Zeeheldenbuurt en anders in Wormerveer Noord. De wisselwoning is eenvoudig gestoffeerd. Zes weken voor de start van de renovatie krijgt u te horen welke wisselwoning aan u is toegewezen. De toewijzing vindt willekeurig plaats. 

Flora en fauna

De afgelopen week heeft helaas flora & fauna helaas tot onrust gezorgd bij enkele bewoners. Hoe zit dat nu?


Nieuwsflits voor huurders

Er zijn verschillende ontwikkelingen bij de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Er is voor voortvarend gestart met het eerste blok aan de Jan van Riebeeckkade. Graag informeren we u met deze nieuwsflits verder over de ontwikkelingen de komende tijd.


Concept ontwikkelstrategie 19 oktober 2020

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle particuliere eigenaren en huurders in de Zeeheldenbuurt. Parteon heeft toegezegd met meer informatie over de ontwikkelstrategie te komen. Dat doen we bij deze. Dit is een tussenstand op basis van de keuze voor funderingsherstel en/of de interesse voor sloop/nieuwbouw die particuliere eigenaren in hun vaststellingsovereenkomst hebben aangegeven.


Update oktober 

In de afgelopen periode hebben wij met elkaar  belangrijke stappen gezet. In deze nieuwsflits informeren wij u over de huidige stand van zaken van de vernieuwing van het startblok Van Riebeeckkade, het volgende woonblok en de concept ontwikkelstrategie. 


Vernieuwing Zeeheldenbuurt van start

Donderdagavond 17 september kwamen de bewoners van de Zeeheldenbuurt in Wormerveer online samen met woningcorporatie Parteon en de gemeente Zaanstad, voor de start van de vernieuwing van hun buurt. Vanwege corona konden zij via een livestream vanuit huis deze samenkomst volgen. 

Pakket om te proosten

Voor het toostmoment tijdens de livestream hebben we bij deze uitnodiging een feestelijk pakket bezorgd. Was u niet thuis? U kunt uw pakket donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur ophalen bij het projectbureau aan de Karel Doormanstraat 17.


Donderdag 17 september Feestelijke start vernieuwing

Het is zover: de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt is gestart! Deze mijlpaal vieren we graag met u, want we hebben samen dit resultaat bereikt. Op donderdag 17 september om 19.00 uur vieren we het online via een livestream (vanuit uw eigen huis). Reserveert u 17 september in uw agenda?

Vragen Belangenvereniging & beantwoording

In het overleg tussen de Belangenvereniging ZHB is door de Belangenvereniging een memo uitgereikt met vragen, die ter plaatse zijn toegelicht en waar mogelijk ter plaatse beantwoord door Parteon.
Voor alle eigenaar-bewoners van de Zeeheldenbuurt is deze informatie relevant, zowel de leden als de niet-leden, en daarom wordt ervoor gekozen deze informatie online te zetten.

Update april

Eind februari namen wij u in mee in de tussenstand van de Zeeheldenbuurt. In deze update van april informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. 

Update ontwikkelingen

Er wordt ‘achter de schermen’ hard gewerkt. Wij nemen u graag mee in de tussenstand. Dit is de eerste update na de bewonersavond op 17 december. Op deze avond presenteerden de gemeente en Parteon een (financieel) voorstel aan de particuliere eigenaren. Wij vertellen u graag waarmee we in de periode daarna aan de slag zijn geweest.


Stickers fleuren lege woningen Zeeheldenbuurt op

In verschillende straten in de Zeeheldenbuurt staan woningen leeg. Niet leuk om naar te kijken. Daarom fleuren wij ze op met raamstickers. Met alledaagse situaties van mensen in hun woning. Die tv-kijken, gitaarspelen of stoeien met de kat. Wie goed zoekt, ziet door de wijk verschillende stickers. Heeft u ze allemaal al gezien?


Terugblik op de tweede schetsweek 

Van maandag 27 tot en met woensdag 29 mei stond de Zeeheldenbuurt in het teken van de tweede schetsweek. Met elkaar is hard gewerkt aan nieuwe varianten voor een stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Bewoners deelden hun mening en ideeën, en zo ontstond een nieuw model (Model G).

Eerste overeenkomsten zijn getekend

De eerste vier particuliere eigenaren hebben de vaststellingsovereenkomsten getekend. We zijn heel blij dat het met elkaar gelukt is om deze eerste overeenkomsten te sluiten! Daarmee vormen de drie koopwoningen en de drie huurwoningen aan de Van Riebeeckkade het startblok van de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. In september wordt gestart met de herstelwerkzaamheden voor dit eerste blok.

Antwoord op uw vragen

De afgelopen periode zijn er meerdere vragen gesteld over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De vragen en antwoorden leest u via onderstaande link.


Nieuwsflits voor de zomer

Op zaterdag 27 juni organiseerden we een informatiemarkt op de binnenplaats van
Parteon. Huurders en particuliere eigenaren werden door middel van marktkraampjes
geïnformeerd over verschillende thema’s die komen kijken bij de vernieuwing van hun
buurt. In deze nieuwsflits blikken we terug en delen we andere ontwikkelingen met u.

Update mei

In de afgelopen weken zijn er belangrijke stappen gezet om de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt zo snel mogelijk te starten. De aannemer heeft met zijn team technische opnames uitgevoerd waarvan de resultaten nu worden verwerkt, de contractstukken zijn in voorbereiding en we organiseren voor u een informatieplein eind juni. Via deze nieuwsflits informeren wij alle bewoners over waar we nu staan.

Hoe was de kick-off van de tweede schetsweek?

Na de eerste schetsweek zijn de architecten met een hoofd vol informatie en een lijst vol wensen aan de slag gegaan. Het resultaat werd maandag 27 mei gepresenteerd. Iedereen kon binnenlopen in het Schetshuis en ’s avonds was er een informatieavond. Hoe het was? Dat lees je in dit verslag.


Een virtueel loopje door de nieuwe Zeeheldenbuurt

Dinsdagmiddag 28 mei hadden de bewoners van de Zeeheldenbuurt de mogelijkheid om een virtueel rondje door de nieuwe modellen van de Zeeheldenbuurt te lopen. Met een 3D-bril konden bezoekers van het Schetshuis zien hoe de nieuwe buurt uit kan komen te zien. Dit leverde veel leuke en enthousiaste reacties op. Wil je het zelf zien, check dan onderstaande link.


Tweede schetsweek van start!

Op maandag 27 mei vond in het kerkgebouw aan Noordeinde 20 de aftrap van de tweede schetsweek plaats. Zo'n 80 aanwezigen bekeken de verschillende modellen en gaven hun voorkeuren door. Bekijk de presentatie en de verschillende modellen via onderstaande link. 

Hebben wij u goed begrepen? 

Stedenbouwkundig bureau Inbo heeft in april vier dagen gewerkt in het Schetshuis aan het stedenbouwkundig plan van de nieuwe Zeeheldenbuurt. Tijdens verschillende bijeenkomsten is de voortgang gepresenteerd en zijn diverse onderdelen verder uitgewerkt. Op de laatste dag zijn op hoofdlijnen drie maquettes gemaakt. Hierop kon iedereen met stickers voorkeuren aangeven. Daarna heeft Inbo aan alle betrokken partijen gevraagd om te reageren op deze drie modellen. Alle reacties zijn gebruikt om de modellen verder uit te werken. Tijdens de tweede schetsweek van 27, 28 en 29 mei horen we graag of wij u goed hebben begrepen.

Verhalen uit de Zeeheldenbuurt!

Bij de ontwikkelingen in de Zeeheldenbuurt zijn veel mensen betrokken. Van kopers en huurders tot allemaal verschillende organisaties, iedereen lijkt er wel mee bezig te zijn. In deze nieuwsbrief komen een aantal betrokkenen aan het woord over hoe zij de ontwikkelingen in de Zeeheldenbuurt op dit moment ervaren.

Afsluitende avond in De Lorzie

Na vier dagen werken in het Schetshuis vertelt Tako Postma van stedenbouwkundig bureau Inbo hoe de week is verlopen en wat er nu ligt. "We hebben 3 verschillende modellen gemaakt. Ik kan nu al vertellen: geen van die drie wordt het. En nummer 6, 7, en 8 ook niet.” Even wordt het onrustig in de zaal. “Nog geen duidelijkheid?”, hoor je mensen zeggen. Tako voelt dit aan en licht toe: “Dit is een proces waar we samen doorheen gaan. Zie deze maquettes dan ook als een gespreksonderwerp en een kans om aan te geven wat je goed en minder goed vindt. In de tweede schetsweek op 27, 28 en 29 mei gaan we weer samen aan de slag met het vervolg."


Knutselen met snoep

De Zeeheldenbuurt is een wijk voor jong en oud. Nadat dinsdagmiddag de oudere buurtbewoners hun ideeën voor de wijk mee konden geven, was het woensdag 10 april de beurt aan de buurtkinderen. Acht kinderen knutselden hun eigen speeltuin in elkaar van snoep en maakten tekeningen van hun dromen voor de wijk. Dit leverde veel creatieve uitspattingen op, met schommels en trampolines als een soort rode draad. Aan de mensen van Inbo de uitdagende taak om hier chocola van te maken.

Seniorenmiddag in het Schetshuis

Dinsdagmiddag is er een workshop georganiseerd voor senioren uit de buurt. Veel oudere buurtbewoners gaven hun inbreng en daaruit kwamen wat interessante uitkomsten naar voren. Zo vinden ze het toevoegen van een paar kleine appartementenblokken aan de buurt wenselijk en zouden ze daar graag met andere senioren gaan wonen. Wel hebben ze dan liever een eigen schuurtje in plaats van een gedeelde fietsenstalling. De woning zou qua grootte vergelijkbaar moeten zijn met de huidige woningen (75-80 m2), minimaal twee slaapkamers, een apart toilet en het complex moet uiteraard voorzien worden van een lift. 

Schetsweek van start gegaan

Gisteren, maandag 8 april, opende het Schetshuis aan de Karel Doormanstraat haar deuren. Buurtbewoners kunnen hier vier dagen meedenken over de ontwikkelingen in de wijk. 's Avonds kwamen zo'n vijftig buurtbewoners naar de aftrap van de Schetsweek. Stedenbouwkundig bureau Inbo vertelde over de opzet van deze week en ging samen met de aanwezigen in gesprek. Ook werd gelijk de mening van de aanwezige buurtbewoners gepeild. Nieuwsgierig naar die uitkomsten? 

Website Zeeheldenbuurt live!

Vandaag, maandag 8 april, gaat niet alleen de schetsweek van start. Vanaf nu kun je voor updates van het project in de Zeeheldenbuurt ook terecht op www.zeeheldenbuurt.info. Heb je vragen of opmerkingen, laat dan gerust een bericht achter via het reactieformulier op de website.

Kom naar de eerste schetsweek!

De eerste schetsweek in de Zeeheldenbuurt wordt gehouden van maandag 8 tot en met donderdag 11 april! In deze schetsweek wordt door alle partijen en bewoners gewerkt aan een plan voor de nieuwe Zeeheldenbuurt voor iedereen! Stedenbouwkundig bureau Inbo begeleidt het proces.

Verklaring getekend

De Belangenvereniging Herstel Zeeheldenbuurt, Bewonerscommissie Bloemen/Zeeheldenbuurt, gemeente Zaanstad en woningcorporatie Parteon hebben 6 februari de Verklaring Zeeheldenbuurt ondertekend. In de verklaring staat hoe we in de komende periode willen gaan samenwerken aan de vernieuwing van de buurt.