Informatie voor huurders

Funderingsherstel & bodemaanpak

Funderingsherstel is voor alle woningen in de Zeeheldenbuurt gelijk: huurwoningen van Parteon en woningen van particuliere eigenaren worden per blok aangepakt. De methode van bodemaanpak kan wel verschillen, omdat deze op verschillende plekken in de buurt anders van aard is.

 

Op advies van een deskundig en zeer ervaren constructeur uit de regio is gekozen voor de funderingsmethode die ‘Tafelmethode’ wordt genoemd. Binnenkort volgt hier meer informatie over op de website.

 

Op dit moment wordt de precieze aanpak uitgewerkt en zijn offertes opgevraagd, ook om  de particuliere eigenaren een concreet aanbod te kunnen doen. En ook Parteon heeft deze informatie nodig voor de huurwoningen. Parteon is hierin initiatiefnemer en begeleidt dit proces. 

 

Renovatie huurwoningen

In 2018 is al een positief advies gegeven op de renovatieplannen. Die maatregelen zijn met de kennis van nu nog wat verbeterd. Parteon werkt de renovatieplannen voor de huurwoningen verder uit en heeft daarover al een aantal keren overleg gehad met de Bewonerscommissie. Vervolgens heeft Parteon aan aannemer Ooijevaar gevraagd een prijsaanbieding te doen. Parteon en de aannemer werken momenteel de stukken verder uit. 

 

Positief advies

De Bewonerscommissie heeft in maart een positief advies gegeven op dit herstel- en renovatieplan. 

Voorzitter Martin Wessel zegt hierover:

“De Bewonerscommissie en Parteon hebben voor de coronacrisis intensief met elkaar overlegd. Dit overleg over de renovatie gebeurde in open gesprekken. Er zijn nog enkele puntjes van aandacht, die gaan we meenemen in de ontwikkeling van het eerste blok. Op deze manier zijn we nog beter voorbereid op de rest van de te renoveren blokken. Eind maart hebben wij een positief advies gestuurd naar Parteon over het eerste blok. We hebben gekozen het advies in twee delen uit te werken. We beginnen dit jaar met het eerste blok, waarbij wij de vinger aan de pols houden wat betreft de puntjes van aandacht. Zo nodig kunnen we dan nog bijsturen, wij verwachten eigenlijk dat dit niet nodig is. De meeste punten zijn al goed met elkaar doorgesproken”.

 

Informatieavond huurders

De Bewonerscommissie en Parteon wilden gezamenlijk een avond met de huurders organiseren, omdat de tussenstand van de renovatieplannen te bepreken. De geplande bijeenkomst in april hebben we vanwege maatregelen rondom het coronavirus moeten annuleren. Wij hopen deze nu in juni te organiseren. Vanaf januari 2021 starten per blok de herstel- en renovatiewerkzaamheden, en al in 2020 starten we aan de Van Riebeeckade. Zie daarover meer bij Planning.

 

Technische opnamen

In de periode april t/m mei worden in woningen van particuliere eigenaren zogeheten ‘technische opnames’ uitgevoerd. Met als doel te kijken welke maatregelen in een woning nodig zijn en wat dit voor de aanneemsom betekent. In de huurwoningen wordt dit aansluitend ook gedaan in opdracht van Parteon, maar daarover informeren wij de huurders op een later moment. Voor meer informatie over de technische opnamen klikt u hier.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de huurwoningen? Neemt u dan contact op met :

*Bewonerscommissie, Martin Wessel (voorzitter)

*Parteon: info@zeeheldenbuurt.info