Antwoord op uw vragen

De afgelopen periode zijn er meerdere vragen gesteld over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De vragen en antwoorden vindt u hieronder. Klik op het 'plusje' om de antwoorden te bekijken.

Kan mijn keukenblok blijven staan? 

Created with Sketch.

Wij zullen dit bij de warme opname beoordelen. Is onze conclusie dat het mogelijk is dan moet wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden; inbouwapparatuur dient te zijn gedemonteerd, evenals lades, planken en deurtjes. Wij zullen het corpus beschermen en het aanrechtblad met eventuele kookplaat afdekken. Er bestaat een kans dat er kleine beschadigingen optreden aan de keuken en/of wandafwerkingen. Dit is voor rekening en risico van de opdrachtgever. We zullen uiteraard zo voorzichtig mogelijk met de keuken omgaan. 

Kan mijn meterkast (omkasting) blijven zitten?

Created with Sketch.

Wij zullen dit bij de warme opname beoordelen maar de verwachting is van wel, maar we kunnen dit niet garanderen. Dit hangt samen met het laten zitten van een deel van de vloer ter plaatse van de meterkast. Er bestaat een kans dat er kleine beschadigingen optreden. Dit is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Zijn extra loze leidingen, waterleidingen, riolering, mantelbuizen naar bijvoorbeeld de achtergevel mogelijk?

Created with Sketch.

Dit is mogelijk. De meerkosten worden na de warme opname opgegeven.

Kunnen bestaande leidingen, welke in de kruipruimte aanwezig zijn, behouden blijven? 

Created with Sketch.

De riolering helaas niet, dat moet vernieuwd worden. Ooijevaar gaat wel per woning bekijken of leidingwerk behouden kan blijven (ophangen aan bouwmuren). Eventuele schade is voor risico en rekening van de opdrachtgever. Op voorhand kunnen wij dit niet garanderen dus zult u de nieuwe leidingen in opdracht moeten geven. Als de bestaande leidingen gehandhaafd kunnen blijven dan wordt dit als minderwerk verrekend. 

Er is opgenomen dat de gasleiding vervangen wordt (keuken). Maar deze is niet aanwezig. Wordt dit verrekend?

Created with Sketch.

Ja, wat niet aangebracht hoeft te worden, wordt niet gerekend. Alleen dient er dan in een elektra aansluiting te worden voorzien welke is genoemd in tabel 2 van de aanbieding. Dit compenseert elkaar in prijs.

Smeerlaag voorgevel liefst in kleurstelling antraciet?

Created with Sketch.

Dit is te overleggen met Parteon en met de bewoners uit de buurt als geheel. Ook Parteon heeft hier vragen over gesteld. We zouden de pilot kunnen gebruiken om met elkaar hier keuzes in te maken. 

Dienen zonweringen te worden verwijderd?

Created with Sketch.

Nee, bij nader inzien is dit niet noodzakelijk. 

Kan het deurtje van de trapkast blijven zitten?

Created with Sketch.

Nee, het deurtje dient vooraf te worden verwijderd. Betimmeringen die vast zitten aan de trap kunnen blijven zitten.

Kan het nieuwe stoepje komen te vervallen?

Created with Sketch.

Als deze niet hoeft te worden aangebracht dan zal dit worden verrekend als minderwerk. U dient dit dan wel aan te geven op de door u te tekenen aannemingsovereenkomst. 

Als de dekvloer niet wordt aangebracht i.v.m. vloerverwarming kan dan de hoogte worden aangegeven van de schuimbetonvloer?

Created with Sketch.

Dit is mogelijk. Maat te bepalen door de opdrachtgever en vast te leggen op de tekening.