Start vernieuwing Zeeheldenbuurt gemist? 

Vernieuwing Zeeheldenbuurt


De Belangenvereniging Herstel Zeeheldenbuurt, Bewonerscommissie Bloemen/Zeeheldenbuurt, gemeente Zaanstad en woningcorporatie Parteon staan voor een interessante en uitdagende opgave in Wormerveer. In de Zeeheldenbuurt blijkt uit onderzoek dat de funderingen van de woningen in de buurt slecht zijn. Vervangen/herstel van de fundering van deze woningen is daarom noodzakelijk. De vier organisaties hebben 6 februari de Verklaring Zeeheldenbuurt ondertekend. In de verklaring staat hoe we in de komende periode willen gaan samenwerken aan de vernieuwing van de buurt. Daarvoor is ook input van (oud)buurtbewoners nodig.

Lees hier het laatste nieuws

De buurt

De Zeeheldenbuurt in Wormerveer werd halverwege de vorige eeuw ontworpen en gebouwd door een dienst van de toenmalige gemeente Wormerveer. De woningen zijn via een aantal rechtsvoorgangers overgedaan aan woningbouwcorporatie Parteon. Parteon verkocht tussen 2005 en 2015 een deel van de woningen, verspreid over de buurt aan zittende en nieuwe bewoners, die daarmee particulier eigenaar werden. Nu is de situatie: 124 huurwoningen en 54 woningen in particulier bezit.

De afgelopen jaren kwamen ernstige gebreken aan het licht in de fundering van de woningen. Tekortkomingen die vermoedelijk zijn ontstaan tijdens de bouw, die in principe bij alle 178 woningen moeten worden aangepakt. Bovendien blijkt in het hele gebied in meerdere en mindere mate de bodem verontreinigd.

Aanvankelijk was het plan van Parteon en gemeente Zaanstad om te komen tot funderingsherstel. In de loop van 2018 is, na consultatie van alle betrokkenen, de koers verlegd. Met alle partijen werken wij toe naar een grootscheepse vernieuwing van de buurt. In deze verklaring spreken wij, als belanghebbenden van de Zeeheldenbuurt, ons uit over de wijze waarop we dit grote project tot een succes maken. 

Meer weten?

We horen graag van je!